Karvian ampumarata:

Viikkoharjoitukset
Karvian metsästysseura Tiistai
Kantin Erämiehet Keskiviikko
Suomijärven Metsästysseura Perjantai

Yleistä

Ratavuokra 25 €/h 20/5 eur (seuran jäsenille ammunnat ilmaisia)

Ratalaitteissa esiintyvistä toimintahäiriöistä ilmoitus välittömästi seuran puheenjohtajalle

Harjoittele myös haulikkoammuntaa.

haulikkoampuja

Go To Top